zabudowa kwartału

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy północno - zachodniego kwartału przyrynkowego Starego Miasta Kwidzyna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kwidzynie

Kwidzyn

2012

Projekt konkursowy

Powierzchnia użytkowa 3500 m2
Powierzchnia opracowania 1,74 ha 

I wyróżnienie

ZESPÓŁ
arch. Tomasz Głębowski
inż. arch Maja Kwiatek

KONKURS  NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZABUDOWY PÓŁNOCNO - ZACHODNIEGO KWARTAŁU PRZYRYNKOWEGO STAREGO MIASTA KWIDZYNA
I WYRÓŻNIENIE

Ideą projektu jest stworzenie budynku który pomimo nowoczesnej formy będzie doskonale wpisywał się w historzyczną zabudowę oraz ukazywał jej unikatowy charakter. Projektowany obiekt świetnie koresponduje z nieistniejącymi już zabudowaniami o dużych walorach historycznych poprzez wpisanie ruin w architekturę obecnej bryły. Forma fasady od strony rynku zaczerpnięta została bezpośrednio z przedwojennych kamienic zachowując charakterystyczne proporcje i podziały. Zabudtkowe mury zostały zachowane oraz specjalnie uwidocznione poprzez poprowadzenia ich w pozimi aktualnych posadzek zachowując orginalny przebieg oraz wykorzystanie części murów fundamentowych. Zabytkowa studnia z kamienną cembrownią została odsłonięta i wyeksponowana poprzez zaprojektwanie obok niej reprezentacyjnego wejścia na dziedziniec główny od strony katerdy.
Nowoprojektowany obiekt mieszkaniowo – usługowy został wpisany w historyczny układ kamienic rynkowych zachowując podziały na ówczesne działki budowlane. Projektanci kładki duży nacisk na wygodę użytkowników. Dziedziniec główny dostępny jest dla wszystkich mieszkańców – prowadzi do klatek schodowych. Dwa mniejsze dziedzińcenie mają bezpośrednioego połączenia z ulicami – są to przestrzenie prywatne, doświetlające wyższe mieszkania oraz służące jako ogródki mieszkaniom na poziomie +1.
Poziom parteru przeznaczony na usługi posiada wolny plan umożliwiający dowolne łączenie lokoali użytkowych. Zaplecza projektowane są tak aby dać możliwość wykonana wyjścia na dziedzińce.