Projekt przebudowy i wnętrz

Projekt przebudowy i wnętrz domu jednorodzinnego

Inwestor prywatny

Warszawa

2017

ZESPÓŁ
arch. Tomasz Głębowski
arch. Maja Kwiatek-Głębowska
inż. arch. Emilian NagielPROJEKT PRZEBUDOWY I WNĘTRZ DOMU JEDNORODZINNEGO W WARSZAWIE

Projekt przebudowy i wnętrz domu jednorodzinnego w Warszawie.