willa Granzowa

Projekt restauracji i odbudowy "Willi Granzowa"
Etap 1

Inwestor prywatny

Warszawa

2014

500 m2

W trakcie realizacji

ZESPÓŁ
arch. Tomasz Głębowski
inż. arch. Maja Kwiatek

WSPÓŁPRACA
Pracownia Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK

PROJEKT RESTAURACJI I ODBUDOWY "WILLI GRANZOWA"